கடலை எண்ணெய் பயன்கள் | Groundnut Oil Benefits in Tamil 2024 | Essential for Life;

Groundnut oil benefits in Tamil : கடலை எண்ணெய் என்பது வேர்க்கடலை எண்ணெய், நிலக்கடலை எண்ணெய் அல்லது அராச்சிஸ் எண்ணெய் என்றும் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. இது வேர்க்கடலை தாவரத்தின் சமையல் விதைகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் எண்ணெய் ஆகும். நிலக்கடலை எண்ணெய் மோனோசாச்சுரேட்டட் கொழுப்புகளின்…