கம்பு பயன்கள் | Benefits of Rye In Tamil

Kambu benefits in tamil : கம்பு இந்தியாவில் அதிகமாக உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. கம்பின் விளைச்சல் காலம் 3 முதல் 6 மாதகால ஆகும். கம்பு பல காலமாக நாம் சாப்பிட்டு …

Read more