அவரைக்காய் பயன்கள் | Avarakkai Benefits In Tamil 2024 | Essential Healthy Tips;

அவரைக்காய் பயன்கள் | Avarakkai Benefits In Tamil 2024 | Essential Healthy Tips;

Avarakkai benefits in Tamil அவரைக்காய் பயன்கள் : அவரைக் காய் வெளிரிய பச்சை, ஊதா என இருநிறங்களில் கிடைக்கிறது. இருப்பினும் இதனால் கிடைக்கம் சத்துகள் ஒன்றாகும். அவரைக்காயில் புரதம், கார்போஹைட்ரேட், வைட்டமின் சத்துகளும் தேவையான அளவு இருக்கிறது. பிஞ்சு அவரைக்…