கேரட் கீரை பயன்கள் I Carrot keerai in Tamil | Amazing benefits 2024

கேரட் கீரை பயன்கள் I Carrot keerai in Tamil | Amazing benefits 2024

  கேரட் கீரை பயன்கள் | carrot keerai benefits in Tamil   கேரட் கீரை பயன்கள் கீரையில் 51 விழுக்காடு உண்ணும் தகுதி பெற்றவை. இவற்றில் 76.6 விழுக்காடு நீரும், 5 விழுக்காடு புரதச் சத்தும், 0.5 விழுக்காடு…