பொன்னாங்கண்ணி கீரை பயன்கள் 2024

பொன்னாங்கண்ணி கீரை பயன்கள் 2024 | Essential Benefits Ponnanganni Keerai in Tamil

பொன்னாங்கண்ணி கீரை Benefits in Tamil: பொன்னாங்கண்ணி கீரை பயன்கள் இது நீர் நிலைகளை அடுத்து ஈரத்தாக்குள்ள இடத்தில் செழித்து வளரும் இது கொடி போல படர்ந்து, ஆனால், சிறு செடிப்போல கொத்துக் கொத்தாக முளைத்திருக்கும். இதன் இலை ஒரு அங்குல…